Декларация за поверителност

Добре дошли в Tallentyx, брандът, под който оперира компания Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД в България („Компанията“, „ние“, „нас“). Нетърпеливи сме да работим с Вас, за да Ви помогнем да развиете по-нататък кариерата си. Както бихте очаквали, за да Ви бъдем максимално полезни, ние събираме и използваме информация за Вас.

Компанията се ангажира да защитава и уважава вашите лични данни. Тази декларация за защита на поверителността на кандидата описва Вашите права за поверителност във връзка с информацията за Вас, която обработваме, както и стъпките, които предприемаме, за да защитим личната Ви информация. 

 

Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД е консултантска компания и специализирана фирма за набиране на персонал, регистрирана в МТСП под номер 3094/ 12.11.2020. За нуждите на кариерното консултиране и консултирането при подбор на персонал Компанията събира различни видове лична информация, съхранявана в конфиденциална база данни, достъпна само за нас. Категориите данни за лична идентификация включват, но не са ограничени до: имена, история на кариерата, история на образованието, професионален опит, автобиография и информация за контакт. Изпращайки по какъвто и да е начин информацията си през уебсайта на Компанията, tallentyx.com, или по email, Вие се съгласявате да разкриете тази информация и да бъдете разгледани, когато е уместно, за някои от конфиденциалните търсения на Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД за набиране на персонал.

Както се изисква от Регламента за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, ние гарантираме на субектите на данните техните права:

  • Право да бъдат информирани за обработката на личните си данни
  • Право на достъп на субекта на данните
  • Право на коригиране (и актуализиране на личните си данни )
  • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
  • Право на възражение (относно обработването на личните си данни)
  • Право на ограничаване на обработването на данните
  • Право на преносимост на данните
  • Право да не бъде обект на изцяло Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

 

Основната цел на обработката на Вашите лични данни е да бъдем способни да предоставяме основните си услуги, а именно консултиране и съдействие на професионалисти и търсещи работа лица и на работодателите, предлагащи работни места, с цел сключване на договор за наемане на работа. Това може да включва, но не се ограничава, до следните дейности: разглеждане на Вашия професионален профил в контекста на (конфиденциална) отворена позиция, за която извършваме подбор; свързване с Вас във връзка с позицията и споделяне на информация за нея с Вас; отправяне на покана за интервю; разглеждане на съответствието на Вашия професионален и личносто профил спрямо профила на позицията и компанията; предоставяне на конфиденциална информация на клиента относно Вашата кандидатура и т.н.

Предвид основните цели на обработка, няма стандартен срок на съхранение на Вашите лични данни. Вашите лични данни биват изтрити след Вашето изрично заявено желание.

За да Ви представим като подходящ кандидат за потенциални работодатели (клиенти на Компанията), Вашата лична информация може да бъде споделена с клиенти и / или прехвърлена на партньори на Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД. Избирайки да предоставите на Компанията личната си информация, Вие демонстрирате желанието си за споделяне и съхранявате на информацията Ви от Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД, както и прехвърлянето й към партньори на Компанията, за да бъдете разглеждан като кандидат, когато е уместно, за някой от проектите за набиране на персонал на Компанията.

Защитата на Вашата лична информация е важна за нас. За да се предотврати неоторизиран достъп, запазване на точността на данните и правилното използване на информацията, Огнянова Талънт Соурсинг ЕООД е въвела подходящи физически, електронни и управленски процедури за сигурност. Също така използваме подходящи технически, организационни и предпазни мерки, предназначени да предотвратят незаконната обработка и неразрешената или случайна загуба на вашата лична информация. Това включва например кодирането на вашата комуникация с нас през сайта въз основа на протокола Secure Socket Layer (SSL).

В случай, че имате коментари по темата за Защита на личните данни или искате да се възползвате от горепосочените ви права, може да ни пишете на e-mail: 

myprivacy@tallentyx.com